De Nederlandse Bridge Academie (NBA) en Bridgeschool Delft hebben ten doel het bridgeonderwijs in Nederland te stimuleren en kwalitatief op hoog niveau te brengen.
  • Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig en didactisch verantwoord lesmateriaal
  • Het aanbieden van bridgecursussen en bridgeclinics in Nederland
  • Het verzorgen van lessen en presentaties met als centraal onderwerp 'bridge'
  • Het verzorgen van presentaties met 'bridge-gerelateerde' onderwerpen

Heleen Barendregt is gediplomeerd bridgedocent en Wedstrijdleider (WL).
Zij is auteur van 'Bridgeles geven, een vak apart', waarin zij veel didactische principes uiteenzet ter ondersteuning van bridgedocenten.

Heleen is ook jurist, docent en didacticus. Zij heeft onderwijsbevoegdheden voor het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs.

Sinds eind jaren '70 heeft zij zich verdiept in leerprocessen en 'breinzaken'. Zij geeft lezingen voor groepen met verschillende achtergronden.

Speciaal voor bridgers heeft zij een serie lezingen samengesteld, waarin zij 'breinzaken' specifiek in verband brengt met het bridgespel.
Alle lezingen zijn luchtig van sfeer en geven, naast veel praktische adviezen en tips, ook informatie over het gigantische potentieel waarover wij allen beschikken.


Jacques Barendregt (van beroep docent wiskunde) is in het bezit van de diploma's bridgedocent en wedstrijdleider (WL). Bridge neemt in zijn leven een belangrijke plaats in.

Meer dan 25 jaar geeft hij bridgecursussen op vele niveaus.

Al tientallen jaren is hij lid van de Commissie Leraren Opleiding van de NBB.
Jacques leidt aankomende bridgedocenten op en is betrokken bij de examens.

Hij heeft de bridgeleermethode 'Contract' ontwikkeld. Deze methode is sinds 2008 op de markt.
Samen met Koos Vrieze heeft hij daarna de nieuwe leermethode van de NBB: 'Start' met bridge geschreven.