ContactInlichtingen en vragen:


Heleen Barendregt e-mail

Jacques Barendregt e-mail

Bankrekening:
NL17 INGB 0005 3071 66 t.n.v. De Cirkel/NBA

De Nederlandse Bridge Academie is onderdeel van 'De Cirkel' te Delft,
KvK Rotterdam: 50301756